Дніпровська гімназія № 50 Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

Методична робота в СЗШ№50

Мета науково-методичної роботи - створення необхідних умов для зростання рівня професіоналізму вчителів, надання дієвої допомоги педагогічним працівникам у розвитку їх майстерності, сприяння розвитку креативної інноваційної особистості, впровадження в навчально-виховний процес передового педагогічного досвіду, прогресивних інноваційних технологій та науково-методичних досягнень.

Основні завдання:

1. здійснення зв'язку загальнодержавної системи освіти, осмислення соціального замовлення, важливих вимог держави до школи;

2. усвідомлення нормативно-правової бази, конкретних програмно-методичних вимог, наказів і інструкцій вищих органів освіти, їх своєчасне опрацювання, доведення до кожного працівника школи;

3. систематичне вивчення і аналіз навчальних планів, програм, підручників, методичних рекомендацій;

4. впровадження та використання досягнень психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду, досвіду педагогів-новаторів, сучасних інноваційних педагогічних технологій, новітніх теоретичних розробок, визначення конкретних шляхів їх реалізації щодо підвищення ефективності навчально-виховного процесу;

5. підготовка до проведення заходів, спрямованих на удосконалення навчально-виховного процесу;

6. консолідація педагогічного колективу, перетворення його в колектив однодумців, залучення педагогів до науково-дослідницької, експериментальної роботи з актуальної проблеми, вдосконалення його діяльності на основі інноваційних технологій саморозвитку, самореалізації особистості;

7. підвищення професіоналізму педагогічного колективу, попередження і подолання недоліків і труднощів у діяльності педагогів;

8. обмін педагогічним досвідом, цінними знахідками, інноваціями, народженими всередині педагогічного колективу;

9. розвиток світогляду сучасного, діалектичного стилю педагогічного мислення, професійно-ціннісних орієнтацій, морально-етичних якостей інноваційної особистості педагога.