Дніпровська гімназія № 50 Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

Виховна робота в СЗШ №50

Мета: формування інноваційної особистості із постійною потребою до самореалізації та самовдосконалення, з гуманістичним світоглядом, з особистісними рисами громадянина України, який є носієм духовної культури народу, його національної ментальності з почуттям відповідальності за долю Батьківщини.

Основні завдання:

1. філософська - світоглядна підготовка школярів, допомога їм у визначенні сенсу життя в умовах соціально-економічних змін, нових форм господарювання, у виробленні цілісного ставлення до власного життя;

2. формування у учнів основ наукового світогляду, пізнавальної активності, внутрішньої свободи, адекватної самооцінки та рефлексивності, позитивної налаштованості та життєвої компетентності;

3. прищеплення почуття любові до Батьківщини і свого народу як основи духовного розвитку особистості, шанобливе ставлення до історичних пам'яток;

4. сприяння розвитку навичок самоврядування, соціальної активності і соціальної відповідальності суб’єкта громадянського суспільства у процесі практичної громадської  діяльності школярів;

5. розвиток моральних почуттів і рис особистості (доброти, справедливості, честі, гуманності, поваги до себе й інших), формування в учнів розуміння норм загальнолюдської і народної моралі;

6. підвищення рівня  правосвідомості – формування правової культури, вільне володіння державною мовою, засвоєння основ державного і кримінального права, активна протидія випадкам порушення законів;

7. спрямування випускників школи до свідомого вибору професії і навчального закладу для продовження освіти;

8. зміцнення у шкільної молоді розуміння, що людина – частина природи; залучення молоді до активної екологічної діяльності, виховання дбайливого ставлення до природних багатств України;

9. формування основ естетичної культури, розвиток художніх здібностей і почуттів особистості;

10. фізичне вдосконалення, розвиток потреби у здоровому способі життя; гармонійний розвиток духовного, фізичного та психічного здоровя;

11. статеве виховання учнів, підготовка до сімейного життя, формування культури сімейних і статевих відносин.