ВУЗ ШАГ
 

КЗО "СЗШ № 50" ДМР


запам'ятати

 


lorem

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
День відкритих дверей онлайн Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
счетчик посещений
clock for website информер часов на сайт

Навчальний процес

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

 

Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється навчальним закладом у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються у 1-4-х класах – 31 травня, у 5-8-х, 10-х класах – 18 червня, 9‑х,11-х класах – 21 червня.

Навчальний рік поділяється на семестри: перший семестр – з 1 вересня по 27 грудня, другий семестр – з 12 січня по 31 травня.

Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

За погодженням з управлінням освіти та науки Дніпропетровської міської ради, відділом освіти Ленінської районної у місті ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу щорічно радою навчального закладу затверджується графік канікул, тривалість яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.

Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих-дванадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради, відділом освіти Ленінської районної у місті ради та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу фіксується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів.

У першому класі дається словесна оцінка досягнень учнів у навчанні, у другому ‑ одинадцятому (дванадцятому) згідно з діючою системою оцінювання навчальних досягнень.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення і випуск учнів  навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008р. № 319 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.05.2008р. за № 383/15074.

При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 18.02.2008р. №94 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 27.02.2008р. за №51/14842.

Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

-     по закінченні початкової школи – табель успішності;

-  по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

-    по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального  заохочення:

-   Похвальний лист для учнів 1-8-х, 10-х класів за високі досягнення у навчанні;

-   Похвальна грамота для учнів 9,11(12) класів за особливі успіхи у вивченні окремих предметів;

-     почесна грамота;

-      диплом, подяка;

-  стипендія, матеріальне заохочення (в межах коштів, передбачених на ці цілі);

-      занесення до Книги пошани школи.

 

 

 

Наказ про закінчення навчального року

КЗО «СЕРЕДНЯ  ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  ШКОЛА  № 50» ДМР

 

 

Н   А   К   А   З

 

 28.03.2014                                                                                                              № 56

 

Про порядок закінчення

2013-2014 навчального року,

проведення державної підсумкової

атестації

 

            Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за № 151/14842 (зі змінами, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010       № 1116 та зареєстрованими в  Міністерстві юстиції України від 09.12.2010    № 1237/18532),  наказів Міністерства освіти і науки України від 27.12.2013  № 1844 «Про надання грифа Міністерства освіти і науки України збірникам завдань для проведення державної підсумкової атестації», від 13.12.2000 № 584 «Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» (зі змінами), що затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.05.2012 № 527),  від 14.04.2008 № 319 «Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти»,  сумісного наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерства охорони здоров’я України  від 01.02.2013 № 72/78 «Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.02.2013 за № 288/22820, листів Міністерства освіти і науки України від 20.05.2013  № 1/9-349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013-2014 навчального року», від 14.02.2014 № 1/9-115  «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році», наказу департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації від 03.03.2014 № 116/0/212-14 «Про порядок закінчення 2013-2014 навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах Дніпропетровської області у 2013-2014 н.р.», наказу управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради від 05.03.2014 № 80, наказу відділу освіти Ленінської районної у місті ради від 18.03.2014 № 25, з метою організованого закінчення 2013-2014 навчального року та проведення державної підсумкової атестації випускників 4-х, 9-х, 11-х класів,

 

Н А К А З У Ю :

 

            1. Відповідно до структури навчального року завершити навчальні заняття в 1-11 класах 30 травня 2014 року.

            2. Свято «Останній дзвоник» провести 30 травня 2014 о 9-00 .

                                                                                              Відп.Кухар Р.Р.

            3. Адміністрації школи :

            3.1. Відповідно до інструктивно-методичного листа МОН України № 1/9-61 від 06.02.2008,  організувати проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів :

5-8,10 класи  - три дні винести на суспільно корисну працю за окремим графіком (навчальна практика та екскурсії проводились протягом навчального року).

           


3.2. Обладнати стенд щодо проведення ДПА, навчальних екскурсій та практики учнів.

                                                                                              До 05.05.2014

            3.3. Провести  контрольні роботи за завданням адміністрації у 2-4 класах – з математики, української мови, у 5-11 класах з української мови, математики, історії України.  Завдання обговорити на засіданнях шкільних методичних комісій.

                                                                                              До 16.05.2014

            3.4. Провести засідання педагогічної ради школи з таких питань пов'язаних з закінченням навчального року :

- випуску учнів 11-го класу                                               31.05.2014

- переводу учнів 1-4 класів                                    05.06.2014

            - переводу учнів 5-8, 10 класів ;                            13.06.2014

            - випуску учнів 9-х класів.                                     18.06.2014

           

3.5. Проаналізувати та узагальнити інформацію про виконання навчальних планів і програм наказом по школі .

                                                                                              До 01.05.2014

            3.6. Відповідно до вимог чинного законодавства України забезпечити проведення ДПА учнів :

            3.6.1. У школі І ступеня (4 клас) : згідно з вимогами Державного стандарту початкової загальної освіти з 13 по 22 травня 2014, відповідно до календарного планування у формі підсумкових контрольних робіт на ІІ уроці:

 

Математика

13.05.14

Бали за атестацію з цих предметів враховуються при виставленні річних оцінок

Українське читання

15.05.14

Українська мова

20.05.14

 

            Завдання для підсумкових контрольних робіт обговорити на засідання МК початкових класів та затвердити у директора школи

                                                                                              До 25.04.2014

            3.6.2. У школі ІІ ступеня (9 клас) провести ДПА з 02.06.-16.06.2014 з п'яти предметів :

 

Українська мова (диктант)

13.06.14

о 9-00

За завданнями, оголошеними МОН  України в день атестації по Національному телебаченню (канал УТ-1) та радіо о 9-00

Математика (інтегрована робота з алгебри та геометрії, письмово )

02.06.14

о 8-20

За завданнями, оголошеними Департаментом освіти і науки облдержадміністрації в день атестації по обласному радіо о 8-20

Географія (письмово)

 

Згідно шкільного графіку ДПА

Біологія (письмово)

 

Історія України (за рішення педради) (за вибором учнів, усно)

 

 

            3.6.3. У школі ІІІ ступеня (11 клас) провести ДПА з 23.05. по 29.05.2014 у письмовій формі  з 3-х предметів :

 

Українська мова (переказ),

обов’язково

23.05.14

о 9-00

За завданнями, оголошеними МОН  України в день атестації по Національному телебаченню (канал УТ-1) та радіо


 

Математика (інтегрована контрольна  робота з алгебри та початків  аналізу  і геометрії) (за вибором)

29.05.2014

о 8-20

За завданням, оголошеним Департаментом освіти і науки облдержадміністрації в день атестації по обласному радіо

Технології (як профільний предмет)

26.05.2014

Згідно розкладу МНВК

 

3.6.4. Проведення ДПА здійснювати за збірниками затвердженими наказами МОН України  від 27.12.2013 № 1844 «Про надання  грифа Міністерства освіти і науки України збірникам завдань для проведення державної підсумкової атестації».

            3.6.5. Розпочинати державну підсумкову атестацію, що проводиться у письмовій формі о 8-20, 9-00, а в усній формі для І групи о 9-00, для ІІ групи – 14-00.

            Визначити час приходу членів атестаційних комісій на ДПА (за 30 хвилин до початку іспитів).

            3.7. Затвердити у відділі освіти Ленінської районної у місті ради необхідну документацію щодо проведення ДПА учнів (розклад ДПА, склад комісій).

                                                                                  До 25.04.2014

3.8. Провести роз’яснювальну роботу серед вчителів, учнів, батьківської громадськості, членів піклувальних рад щодо:

  • організованого закінчення 2013-2014 навчального року;
  • урочистого вручення документів про освіту випускникам 9-х, 11-х класів;
  • участі у зовнішньому незалежному оцінюванні навчальних досягнень випускників 11-х класів, які виявили бажання вступати у вищі навчальні заклади;
  • проведення державної підсумкової атестації;
  • проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів 1-8, 10-х класів.  

3.9. Підготувати підбір нормативних документів про закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації в школі.

                                                                                  До 01.04.2014 р.

3.10. Підготувати практичні матеріали до державної підсумкової атестації (папір, білети, протоколи, збірники диктантів, переказів тощо).

                                                                                  До 01.05.2014р.

                                                                       Відп.: класні керівники, вчителі-предметники

            3.11. Проаналізувати та узагальнити інформацію про проходження учнями ДПА наказом по школі.

                                                                                  До 18.06.2014 р.       

3.12. Подати до управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради списки претендентів на нагородження «Золотою» та «Срібною» медалями та класні журнали 10 класу (2012-2013 н.р.), 11 класу (2013-2014 н.р.).

                                                                       До 21.04.2014 р.,

                                                                       До 01.06.2014р.

3.13. Взяти під контроль розподіл відпусток вчителів початкової школи, вчителів – предметників 5-8 та 10 класів для надання дієвої допомоги під час літніх канікул учням, які за підсумками річного оцінювання з окремих предметів одержали 1-3 бали.                                                                                                Червень-серпень 2014 р.

            3.14. Категорично заборонити :

            3.14.1. Збір коштів для проведення ЗНО, ДПА учнів, урочистостей з нагоди вручення документів про освіту, зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів, підготовки до нового навчального року, тощо.

            3.14.2. Проведення застілля учнів, батьків, педагогічних працівників, вживання алкогольних напоїв під час проведення урочистого вручення документів про освіту.

3.15. Забезпечити організоване вручення документів про повну загальну середню освіту на урочистих зборах 31 травня 2014 року о 21-00, про базову середню освіту –

18 червня 2014 о 16-00.

            3.16. Забезпечити участь випускників у міському святі «Золота надія» 29 травня 2014 р.

            3.17. Розмістити даний наказ на сайті школи.

                                                                                  Відп. Арсеньєва І.Ф., Марчук О.А.

4. Вчителям-предметникам :

4.1. Надати звіт про виконання навчальних планів і програм заступнику директора з НВР Арсеньєвій І.Ф.

                                                                       До 25.04.2014 р.

4.2. Оформити куточки по підготовці до ДПА в навчальних кабінетах.

                                                                       До 01.04.2014 р.

4.3. Провести контрольні роботи за завданнями адміністрації з предметів базового компоненту :

- українська мова      - 5-11 класи; 2-4 класи;

- математика             - 5-11 класи; 2-4 класи;

- історія України       - 5-11 класи.

4.4. Надати звіт про результати контрольних робіт за завданням адміністрації з описом помилок та причиною прогалин в знаннях учнів заступнику директора з НВР Арсеньєвій І.Ф.

                                                                       До 30.05.2014 р.

4.5. Надати заступнику з НВР списки учнів, які мають 1-3 бали за підсумками навчального року та скласти графік індивідуальної роботи з цими учнями в літку.

                                                                       Червень-серпень 2014 р.

 5. Класним керівникам :

5.1. Ознайомити учнів та їх батьків з документами щодо закінчення 2013-2014 навчального року та проведення державної підсумкової атестації, ЗНО.

                                                                      Квітень, 2014 р.

5.2. Повідомити учнів та їх батьків про проходження учнями 5-8, 10 класів навчальної  практики протягом літа (згідно графіка).

                                                                      До 30.05.2014 р.

5.3. Провести роз’яснювальну роботу серед батьків з питань організації та проведення випускних вечорів.

                                                                       Квітень, 2014 р.

5.4. Підготувати та подати адміністрації інформацію про  навчальні досягнення учнів на кінець навчального року та інформацію про проходження учнями навчальної практики, яка відбувалася протягом навчального року.

                                                                       До 30.05.2014 р.

5.5. Здати класні журнали та особові справи учнів  заступникам директора після закінчення навчального року та державної підсумкової атестації.

                                                                       До 18.06.2014 р.

5.6.  Відповідальність за правильність заповнення документів про загальну середню освіту  покласти на заступника директора з НВР Арсеньєву І.Ф. та класного керівника     9-го  класу Дробот О.Ю.

5.7.  Відповідальність за правильність оформлення та заповнення документів про повну загальну середню освіту покласти  на заступника директора з НВР Арсеньєву І.Ф. та на класного керівника 11-го класу Шершньову Л.К..

6. Керівникам МК :

6.1. Затвердити на засіданні МК тексти завдань для контрольних робіт за завданням адміністрації з предметів базового компоненту.

                                                                       До 15.04.2014 р.


6.2. Провести засідання МК з питань підготовки та проведення державної підсумкової атестації в 4-х,  9 класах та 11-х класах та затвердити на засіданнях МК завдання для державної підсумкової атестації в  4-х, 9-х, 11-му класах.                             .

                                                                       До 15.04.2014 р.

6.3. Надати звіт щодо роботи МК за 2013-2014 н.р. та розробити план роботи МК на 2014-2015 н.р.

                                                                       Травень, 2014 р.

7. Завідувачу бібліотекою Степановій Р.І.

7.1. Скласти графік здачі підручників по класам до бібліотеки

                                                                       До 01.05.2014 р.

7.2. Забезпечити здачу підручників, посібників, художньої літератури до бібліотеки. Та узагальнити дані по здачі підручників, їх зовнішньому виду, надати звіт.

                                                                       До 01.06.2014 р.

7.3. Надати звіти щодо проведення конкурсу «Живи, книго!», підсумки роботи шкільної бібліотеки за 2013-2014 н.р.

                                                                       Червень, 2014

7.4. Розробити план роботи шкільної бібліотеки на 2014-2015 н.р.

                                                                       Червень, 2014

8. Завгоспу школи Грунт К.І. :

8.1. Прийняти на зберігання коштовне обладнання.

                                                                       До 20.06.2014 р.

8.2. Забезпечити дієві заходи по зберіганню матеріальних цінностей в кабінетах, приміщенні школи, на шкільному подвір'ї.

8.3. Підготувати необхідний інвентар для ремонтних робіт та літньої трудової практики.

8.4. Проконтролювати проведення ремонтних робіт по кабінетах.

                                                                       До 25.06.2014 р.

8.5. Розробити план підготовки школи до нового навчального року з урахування благоустрою, озеленення шкільного подвір'я, спортивного майданчика.

                                                                       До 01.05.2014 р.

8.6. Виконати необхідні заходи щодо відкриття та функціонування літнього оздоровчого шкільного табору.

                                                                       До 01.06.2014 р.

9. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з НВР Арсеньєву І.Ф.

 

 

 

 

 

 

      Директор школи                                                           А.М.Петрушанський