Дніпровська гімназія № 50 Дніпровської міської ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Національна дитяча гаряча лінія
счетчик посещений
clock for website информер часов на сайт

Навчальний процес

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

 

Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється навчальним закладом у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються у 1-4-х класах – 31 травня, у 5-8-х, 10-х класах – 18 червня, 9‑х,11-х класах – 21 червня.

Навчальний рік поділяється на семестри: перший семестр – з 1 вересня по 27 грудня, другий семестр – з 12 січня по 31 травня.

Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

За погодженням з управлінням освіти та науки Дніпропетровської міської ради, відділом освіти Ленінської районної у місті ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу щорічно радою навчального закладу затверджується графік канікул, тривалість яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.

Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих-дванадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради, відділом освіти Ленінської районної у місті ради та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу фіксується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів.

У першому класі дається словесна оцінка досягнень учнів у навчанні, у другому ‑ одинадцятому (дванадцятому) згідно з діючою системою оцінювання навчальних досягнень.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення і випуск учнів  навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008р. № 319 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.05.2008р. за № 383/15074.

При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 18.02.2008р. №94 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 27.02.2008р. за №51/14842.

Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

-     по закінченні початкової школи – табель успішності;

-  по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

-    по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального  заохочення:

-   Похвальний лист для учнів 1-8-х, 10-х класів за високі досягнення у навчанні;

-   Похвальна грамота для учнів 9,11(12) класів за особливі успіхи у вивченні окремих предметів;

-     почесна грамота;

-      диплом, подяка;

-  стипендія, матеріальне заохочення (в межах коштів, передбачених на ці цілі);

-      занесення до Книги пошани школи.