Підручники для школи
 

Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 50" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

lorem
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум
счетчик посещений
clock for website информер часов на сайт

Медіапростір

 

 

   Медіакультура завдяки медіа-технологіям глибоко пронизує життя людини і неоднозначно впливає на формування змісту свідомості, що й висуває потребу в спеціальній підготовці дітей, молоді до існування в сучасному просторі медіа-інформації та майбутньому глобальному інформаційному суспільстві.

   З 2011 року середня загальноосвітня школа №50 приймає участь в всеукраїнському експерименті по медіакультурі. За умовами експерименту у учнів 10 класу вводиться додатковий предмет "Медіакультура".

   Медіаосвіта в навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів – нагальна потреба, що відповідає інтересам дітей, батьків, освітян, загальним тенденціям розвитку сучасного суспільства.

   Головне завдання шкільної медіаосвіти – підготувати дитину до безпечної розвивальної взаємодії із сучасним інформаційним світом медіа.

   Мета експерименту - сприяння розбудові в Україні ефективної системи медіаосвіти заради забезпечення всебічної підготовки дітей і молоді до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, шляхом формування у них медіакомпетентності відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей. 

   Об’єктом вивчення спеціалізованого курсу «Медіа-культура» є суспільний феномен сучасної медіа-культури, що являє собою щабель еволюційного розвитку цивілізації людства.

   Предметом спеціалізованого курсу є особистісна медіа-культура, яка передбачає оволодіння знаннями, уміннями, досвідом у сфері медіа-реальності.

Термін проведення експерименту: 2011–2016 роки.

Етапи проведення експерименту:

І. Підготовчий етап (вересень 2011 - серпень 2012 р.)

ІІ. Концептуально-діагностичний етап (вересень 2012 р. –  серпень 2013 р.)

ІІІ. Формувальний етап (вересень 2013 р. – серпень 2014 р.)

ІV. Узагальнювальний етап (вересень 2014 р. – серпень 2015 р.)

V. Корегувальний етап (вересень 2015 р. – серпень 2016 р.)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

директор школи

________________А.М.Петрушанський

 

 

 

План роботи

творчої групи Всеукраїнського експерименту

 з упровадження медіаосвіти (ІІІ етап)

по КЗО «Середня загальноосвітня школа №50» ДМР

на 2013\2014 н.р.

 

Основні пріоритетні напрямки медіаосвіти в роботі школи на 2013\2014 н.р.:

 • інтеграція курсу «Медіакультура» у викладання різних шкільних предметів;
 • залучення до медіаосвіти учнів молодших (3,4-х) та середніх (5,6-х) класів.

Зміст заходу

З ким

проводиться

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

 1.  

Оформлення інформаційного куточку «Медіакультура: експеримент у школі»

 

Жовтень

(ІІ тижд.)

Хорошко Л.О., Гичко Н.В.

 

 1.  

Організація роботи шкільного прес-центру за напрямком роботи «Юний кореспондент»:

- вибори шкільного кореспонденту у класах;

- засідання шкільного прес-центру, посвята у «юні кореспонденти»

Учні 5-7х класів, представники шкільного прес-центру

 

 

 

Жовтень

(ІІІ тижд.)

Листопад

(І тижд.)

Кухар Р.Р., Вєдєрнікова О.М.

 

 1.  

Засідання творчої групи з обговоренням питань проведення інтегрованих уроків та спільної роботи Євроклубу «Консенсус»

Представники творчої групи, Дідук О.В.

Жовтень

(IV тижд.)

Хорошко Л.О.

 

 1.  

Шкільний фотоконкурс «Мої домашні улюбленці»

Учні 3-4х класів

Листопад

(І-ІІ тижд.)

Кл. керівники, Хорошко Л.О.

 

 1.  

Година спілкування за участю вчителя-експериментатора Хорошко Л.О.: «Коли ти сам вдома: правила користування медіатехнікою»

Учні 2-4х класів

Грудень

Хорошко Л.О., кл. керівники

 

 1.  

Виступ на батьківському всеобучі за темою: «Діяльність школи в межах Всеукраїнського експерименту з упровадження медіаосвіти»

Представники БКШ

Грудень, травень

Хорошко Л.О., Гичко Н.В.

 

 1.  

Оформлення фото-стенду «Світ навколо нас»

Учні 3-9х класів

Січень

Хорошко Л.О., кл. керівники

 

 1.  

Конкурс медаітекстів на основі поетичних творів Т.Г.Шевченка

Учні 7-9х класів

Березень

Хорошко Л.О.

вчителі-предметники

 

 1.  

Агіт-бригада за організацією учнів 9го класу «Безмежний простір Інтернету»

Учні 3-4х класів, учні 9-го класу

Квітень

Ткаченко В.О.

 

 1.  

Екскурсія на місцеву телестудію

Учні 9го класу

Квітень

Хорошко Л.О., Дробот О.Ю.

 

 

 

 

 

Шкільний фотоконкурс «Мої домашні улюбленці»

 

-->>>Соціальна реклама 9-А класу "Ми проти Жорстокості і Насильства "<<<--

http://youtu.be/3zbIImO4HF0

 

 

 

Круглий стіл на тему "Медіакультура в країнах Європи" (Засідання Євроклубу і слухачів  курсу "Медіакультура" 9 клас

 

 

 

Двосвід роботи вчителя "Медіакультури"

 

 

 

Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа № 50»

Дніпропетровської міської ради 

 

 

 

 

Досвід роботи з викладання  курсу «Медіакультура»

 

 

 

 

 

 

 

підготувала  Хорошко. Л.О.,

учитель - єкспериментатор

 

 

 

 

м.Дніпропетровськ, 2014 р.

 

Роль і місце медіакультури в освітньому процесі стають все більш важливими і вагомими для отримання знань, розвитку творчих здібностей особи, формування сприйняття і критичного мислення; забезпечення формування особистості учня як повноцінного активного учасника життя суспільства.

        Я викладаю курс за вибором «медіакультура» третій рік ( з 2013 року розпочався Всеукраїнський експеримент «Медіаосвіта в навчально – виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів: соціально – психологічний підхід»)

Для опрацювання навчального матеріалу спецкурсу за вибором «Медіакультура» об`єдную  учнів у творчі групи. Через такий вид діяльності вони навчаються  брати на себе відповідальність за добір матеріалу і наочності, відстоювати свою думку, працювати разом та слухати один одного. Таким чином, через роботу учнів у творчих групах  впроваджуються норми міжкультурної та міжгрупової взаємодії.

У творчих групах учні створювали медіатексти, що були представлені на міжнародному освітньому проекті «Медіафестиваль для школярів. 2012-2013»:

- соціальна реклама «Не витрачай час на дурниці», у якій були порушені питання організації змістовного дозвілля молоді та орієнтації на розвиток духовного потенціалу особистості;

 

-   соціальний відеоролик «Дрібниця? Проблема!», який порушував питання екологічної етики та етики відповідальності.

Для участі у просвітницькому творчому заході «Ми проти насильства та жорстокості» учні готували фотороботи на тему: «Світ чудовий без жорстокості та насильства», знімали соціальну рекламу «Ми проти насильства та жорстокості». Ця робота сприяла розвитку правової культури  учнів, вихованню громадянськості та толерантності.

На заняттях спецкурсу «Медіакультура» проводжу  колективні обговорення і рецензування медіатекстів, що сприяє розвитку духовного потенціалу особистості, формуванню культури мислення, здатності використовувати отримані знання в нових ситуаціях, стимулює розвиток критичного мислення. Також використовую інтерактивні технології, які найбільше відповідають особистісно – орієнтованому підходу до навчання, створюють  атмосферу співробітництва, творчої взаємодії:

 • при фронтальний формі роботи – «мікрофон», «мозковий штурм», навчаючи – вчуся;
 • технології навчання в дискусії  -  метод «Прес», «Обери позицію», міні – дискусії
 • інтерактивні ігри – драматизація симуляція;
 • проектна діяльність .

Комп’ютерні  технології,  без яких  неможливо  уявити  собі  проведення занять  з  курсу  «Медіакультура», надають  змогу  зробити їх цікавими та яскравими.  Важливе місце відводиться  мультимедійним  презентаціям, створення  яких  посилює  діяльнісну  активність  учнів,  забезпечує утримання  ними   не  тільки  глибоких  та  ґрунтовних знань, а й уміння розвивати  інтелектуальні, творчі  здібності, самостійно  набувати нових знань  та  працювати  з  різними  джерелами  інформації.

Стало  традицією проводити уроки - презентації , де слухачі курсу представляють свої роботи, виконанні у складі творчих груп: фільми,реклами,випуски новин,газет,журналів,візитки класів та інші медіа тексти.

Активну участь слухачі спецкурсу  «Медіакультура» беруть у формуванні єдиного інформаційного медіапростору школи: випуск шкільної газети, створення сторінки «Медіакультура» на сайті школи, організація просвітницьких бесід, агітбригад, фотоконкурсів.

Як член творчої групи учителів – дослідників приділяю увагу  медіаосвітній роботі серед учнів початкової школи:Залучаючи до роботи слухачів курсу «Медіакультура», проводимо такі заходи:

 • анкетування «Діти і телебачення», «Я та Інтернет» - для визначення стану культури користування засобами медіа;
 •  просвітницька робота щодо профілактики деструктивного впливу мас-медіа (агітбригади, організовані слухачами курсу «Медіакультура»);
 • виступи перед батьками з метою підвищення їхньої медіаграмотності;

 

 • проведення фотоконкурсів серед учнів початкової школи для формування вміння творчо використовувати медіазасоби.

З метою підтримки медіаосвітніх інновацій  виступаю на педрадах,семінарах,конференціях, які проводиться у школі,районі місті, області.

 

Друкувалася у збірнику матеріалів ІІ- обласної  науково – практичної конференції з теми: «Вплив масової культури та засобів масової інформації на формування свідомості дітей та учнівської молоді».У 2013 році брали участь та друкувалась у збірнику ІІ- Всеукраїнської науково – практичної конференції з теми: «Філософсько – теоретичні  та практико – зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку»(стаття «Медіакультура як важливий чинник випереджаючої освіти для сталого розвитку»).

Визначальним пріоритетом моєї практичної діяльності у викладанні курсу «Медіакультура» є особистісно-орієнтований підхід, орієнтація на конкретного учня, його потенційні можливості як партнера, який свідомо здобуває знання, розвиває здібності, набуває досвіду спілкування в діалогу, аргументовано відстоює власну думку. Атмосфера доброзичливості та співробітництва, що панує на заняттях, сприяє інтелектуальній розкутості учнів, вільному обміну думками, реалізації їх пізнавальних потреб і інтересів.

 

Досвід взаємодії зі ЗМІ, батьківськими  громадами

 

Медіаосвітня  робота поступово охоплює всі ланки шкільного життя.

Ми маємо певний досвід взаємодії  зі ЗМІ. Так у березні 2014 року була проведена зустріч із кореспондентом газет «Зоря»  і «Голос района» Гречишкіною  Ольгою  Петрівною

яка виступила  перед слухачами курсу «Медіакультура» та учнями 8-го класу, що відвідують   факультатив «Основи журналістики»  Кореспондент також поспілкувалась  з директором школи, членами творчої групи вчителів,вислухала їхні думки  з прилоду введення  нового спецкурсу.

У газеті «Голос района»  № 14 від 11.04.2014 року була надрукована замітка  «Медиакультуру в учебный процесс»

Для підтримки медіаосвітніх інновацій у школі були залучені для консультації представники кіностудії «Junior  pictures»

Учнів 11-го класу, які вже прослухали курс «Медіакультура» було запрошено для виступу в прямому ефірі  у програмі 34-го телеканалу «Сегодня вечером в Днепре». Випускники розповідали про експеримент у школі про те, чого навчилися  на заняттях  спецкурсу  про свої творчі роботи.

Членами творчої групи вчителів приділяються велику увага роботі  з батьківською громадськістю, проведені таки заходи:

 • . виступ на батьківських зборах за темою: «Формування медіа культури у родині», спрямований на підвищення медіаграмотності батьків, надання рекомендацій батьками щодо організації допомоги дітям при виконанні конкурсних та проектних робіт медаосвітнього спрямування в межах школи;
 • демонстрація творчих робіт учнів за медіаосвітнім спрямуванням на засіданні батьківського комітету школи, обговорення подальших перспектив співпраці  батьків, вчителів та учнів щодо вдосконалення та покращення роботи за курсом «Медіакультура»;
 • запрошення батьків, які працюють в медіа сфері до виступів перед учнями .

У ставленні батьків до курсу «Медіакультура» переважає схвалення та розуміння, деякі з них висловлюють побажання  більш  раннього залучення дітей до медіаосвітньої діяльності

Конспект заняття

з курсу  Медіакультура

у 9-А класі

Тема: Види та форми реклами: аналіз медіатекстів

Мета: закріпити знання, отримані на попередньому  уроці про види та форми реклами, розвивати навички аналізу реклами, визначення  використаних  технологій; формувати вміння  протистояти впливу реклами

Обладнання: Мультимедійний  проектор,  зразки друкованої реклами, пам`ятка «Зустрічаючись з рекламою…», алгоритм аналізу  реклами

Хід уроку

І. Формування  емоційного  настрою

Починаємо урок. Але спершу  посміхніться  один  одному, щоб вам було приємно співпрацювати (учні  заздалегідь  об'эднані в групи)

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

- на минулому уроці ми знайомились із видами і формами реклами, але вам як слухачам курсу «Медіакультура» мало знати, яка буває реклама. Треба вміти  аналізувати її, розуміти, які технології застосовані для того, щоб реклама досягла своєї  мети. Будемо розуміти-зуміємо захиститись від непотрібної інформації. Будемо більше знати – спробуваємо створтити свою рекламу.

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

 1. Метод  «Незацінчене речення»

- Слово реклама походить з латинського слова…. (Кричати)

-Реклама – це інформація, покликана стимулювати попит і… (Створювати популярність чогось або когось)

- Текстова, аудіальна, аудіовізуальна ,візуальна – це… (форми реклами)

-Перший рекламний   відеоролик був показаний.. ( у Нью-Йорку 1897 року )

- Види (жанри) реклами! комерційна, соціальна…. ( політична, інформаційна)

2. Робота в групах

- Кожна група, демонструє  зразки  друкованої  реклами, називає її вид.

 

- Від кожної групи надається інформація: «Хочемо повідомити, що…» (наприклад: indoor – реклама  (внутрішня реклама) – вид реклами, коли носії реклами встановлені всередині приміщення;.

транспортна реклама – форма реклами, носії якої розташовані на    бортах транспортних засобів, на перонах, зупинках тощо).

ІV. Робота над темою

 

 1. На телеекранах, в пресі, на вулицях сьогодні можна зустріти найрізноманітнішу  рекламну продукцію - від примітивних рекламних оголошень до справжніх творів медіа мистецтва. Творці реклами застосовують різні медіа технології.

Психотехнології – це спеціальні засоби, орієнтовані на отримання очікуваної реакції від аудиторії :

 • принцип «умовлення»;
 • повторення;
 • акцентування;
 • контраст;
 • ефект привабливості;
 • використання брендів;
 • ефект праймінгу (відновлення минулих приємних емоцій, щоб подати нову інформацію на цьому тлі):
 • прийом інверси.

Щоб зробити рекламу привабливою,є ще й інші прийоми:

-використаня слоганів,простеньких віршів,девізів;

-музичний супровід;

-спецефекти.

2. Перегляд рекламних роликів  і колективний аналіз з використанням алгоритму:

-вид,формат рекламного повідомлення;

-тема;

-зміст,смисловий акцент;

- задіяні медіа технології;

-що «чіпляє» особисто мене.

3. Робота в групах.

Метод «Що? Ну і що? Що тепер?»

Проаналізуйте наведені рекламні тексти. заповнюючи таблицю. У графі: «Що?» запишіть, у чому хочуть нас переконати автори реклами.

У графі «Ну і що?» запишіть, довіряєте ви цій інформації чи ні і чому.

У графі «Що тепер?» запишіть, як ви використовуватимете цю інформацію.

1.Незабаром шукайте у продажу спецвипуск журналу «Телетиждень!» Наш спецвипуск – це захоплююча подорож за лаштунки фільмів поттеріани. .Лише унас – єкслюзивні подробиці особистого життя акторів  і зйомок фільмів про Гаррі Поттера.

2. Кури «Наша Ряба». Натуральні продукти для здорового життя!

3. Зубна паста «Колгейт» - № 1 у світі. Вибір Асоціації стоматологів. Захищає ваші зуби з ранку до вечора.

4. Супутникове телебачення. Всі канали без обмежень. Висока якість зображення і звуку!. Якісний монтаж, ціни доступні, технічна підтримка. Обладнання на будь-який смак і можливості. Ми робимо ваше дозвілля цікавим!

 

 4. Виступ психолога за результатами анкети «Моє ставлення до реклами»

 

Попередня робота :  за день до проведення уроку учням роздаються анкети «Моє ставлення до реклами». Результати анкети оформлюються у вигляді діаграми для подальшого представлення учням.

 • Підніміть руку ті,хто вважає що реклама на нього не впливає (якщо є діти які підняли руки, спитати про засоби захисту від впливу реклами з їхнього досвіду).
 • Отже, питання захисту від реклами є актуальним. Але перш ніж розглянути засоби захисту від реклами пропоную до аналізу ваши типові способи реагування  на рекламу ( аналіз результатів анкетування здійснюється на основі діаграми  «Як ви реагуєте на рекламні відеоролики під час перегляду фільмів чи програм?»)
 • Погляньте на перелік типових способів реагування на рекламу. Які із наведених способів є найефективнішими у питанні захисту від впливу реклами?

 

х

 • Насправді, щоб уникнути впливу реклами необхідно або вимкнути телевізор або вийти  у іншу кімнату, щоб не було чутно телевізор,  Всі інші способи сприяють впливу реклами на підсвідомому рівні.
 • Учням пропонується провести експеримент задля перевірки впливу реклами . У швидкому темпі, без часу на розміркування учням потрібно назвати товарні марки (кофе,чай,кетчуп,медичні, ліки тощо.)

Як правило, в першу чергу учні називають ті торгові марки, які транслюються по телебаченню, що є наглядним прикладом  впливу реклами.

-Ми з вами обговорювали найефективніші засоби захисту, але в реальному житті  складно вимкнути телевізор або під час кожної реклами виходити з кімнати. Тому, найбільш  оптимальний спосіб захисту – критичне сприймання та аналіз рекламних роликів, розуміння  технологій маніпуляції та впливу на свідомість споживача.

 

 5 .Робота з пам`яткою  «Зустрічаючись з рекламою….»

(Зміст пам`ятки додається)

 V. Підсумки уроку

-Отже  кожному необхідно свідомо виробляти в собі звичку аналізувати,критично мислити,критично ставитись до будь якої медіа продукції.

Пам`ятайте: самозахист – це вміння відсторонюватись   або аналізувати образно!

-Рефлексія

-Метод «Мікрофон» (кожна група відповідає на  одне питання);

-Як ви вважаете,який вид реклами найбільше впливає на свідомість,повідінку? і чому?

-Як ви реагуєте на соціальну рекламу?

-Чи по-різному довіряють люди політичній,соціальний,комерційний рекламі?

-Навіщо існує рекламa?

 

Питання для всіх учнів:

-Чи достатньо знань ви отримали на уроці, щоб  вміти аналізувати рекламу,захистити себе від маніпулювання  з боку реклами?

 

 VI. Домашне завдання (на вибір):

1.Проаналізувати рекламу,створену учнями 11-класу.

2.Створити інформаційну рекламу будь – якого шкільного гуртка.

 

Додаток № 1 

 Зустрічаючись з рекламою, пам`ятайте:

 • Не варто дивитися вже знайому рекламу багато разів. Використовуйте рекламну паузу для виконання дрібних господарських справ (можна помити чашку,увімкнути пральну машину або розігріти їжу.)
 • Стримуйте свій купівельний порив звичайним міркуванням: чим більше і частіше рекламується товар, тим швидше на ринку виникнуть підробки. Вам потрібна підробка? А якщо добре подумати, то і сам товар,можливо, не дуже потрібний.
 • Друковану рекламу використовуйте як джерело інформації  - звертайте увагу на текст, інколи навіть непомітна реклама може бути корисною, знайомлячи  з новими товарами і послугами.
 • Аналізуйте рекламний текст, ставлячи такі запитання:

-Що детально описується: сам товар чи щось інше?

-Наскільки повно в рекламі представлена інформація про товар?

-На що робиться акцент в рекламному тексті?

-Чиї інтереси висуває рекламодавець на перший план? Наскільки це відповідає істині?

-Які слова і вислови використовують рекламодавці?

 

Додаток № 2

Приклади комерційної і соціальної реклами розміщені  нижче  «Відеоматеріали до уроку»

 

Відеоматеріали до уроку

 

Социальний ролик  "Не будь слепым к чужой беде"
https://www.youtube.com/watch?v=5DJ57O5mHpg
 
Бондюэль
http://youtu.be/6lSRhPJowjs

 

 

Творчі роботи учнів
-->>>Соціальна реклама 9-А класу "Ми проти Жорстокості і Насильства "<<<--

 

-->>>Соціальна реклама 10-А класу  "Не витрачай час на дурниці"<<<--

 

-->>>Соціальна реклама 11-А класу "Дрібниця?Проблема!" <<<--
Новости
Музична супровід  http://youtu.be/ygvvN3_5y_s.

 

 

 

 

 

 

 

 

План роботи

творчої групи Всеукраїнського експерименту

 з упровадження медіаосвіти (IVетап)

по КЗО «Середня загальноосвітня школа №50» ДМР

на 2014\2015 н.р.

 

Зміст заходу

З ким

проводиться

Термін проведення

Відповідальний

Примітка

1.                    

Оформлення інформаційного стенду «Медіакультура: експеримент у школі»

 

Вересень

Хорошко Л.О., Гичко Н.В.

 

2.                    

Участь у конкурсі «Медіа-педагог року»

 

Вересень

Хорошко Л.О.

 

3.                    

Засідання творчої групи з обговорення питань проведення інтегрованих уроків та спільної роботи Євроклубу «Консенсус»

Представники творчої групи,

Дідук О.В.

Жовтень

 

Хорошко Л.О.

 

4.                    

Конкурс фото і відео робіт «Мій рідний край, моя земля»

Учні 5-9х класів

Листопад

Хорошко Л.О.,

Гичко Н.В.

 

5.                    

Проведення інтегрованого уроку курсу «Основи медіа грамотності» та образотворчого мистецтва «Створення образу людини за допомогою  фотографії і засобів образотворчого мистецтва»

Учні 8-Б

класу

Листопад

Хорошко Л.О.,

Лисогоря Н.М.

 

6.                    

Конкурс медіа текстів до свята Нового року

Учні 3-4х класів

Грудень

Хорошко Л.О., Павлова А.М.

 

7.                    

Виступ на батьківському всеобучі за темою: «Діяльність школи в межах Всеукраїнського експерименту з упровадження медіаосвіти»

Представники БКШ

Грудень, травень

Хорошко Л.О., Гичко Н.В.

 

8.                    

Тиждень медіакультури

Учні, батьки, пед.колектив

Січень

Творча група

 

9.                    

Конкурс бук-трейлерів за програмними творами з української та світової літератури

Учні 6-9х класів

Лютий-Березень

Хорошко Л.О., Кухар Р.Р., Вовк Н.П.

 

10.                

Фотоконкурс «Моя дружна родина»

Учні 2-4х класів

Березень

Хорошко Л.О., Павлова А.М.

 

11.                

Екскурсія на місцеву телестудію

Учні 8х

класів

Квітень

Хорошко Л.О.

 

12.                

Робота медіаклубу

Учні 6-7х класів

Щомісяця

Вовк Н.П.

 

13.                

Комплекс просвітницьких занять за медіа освітнім напрямком «Таємниці медіапростору»

Учні 4х

класів

Протягом року

Хорошко Л.О., Гичко Н.В., учні 8-Б класу

 

14.                

Робота шкільного прес-центру

Учні 7-9

класів

Протягом року

Кухар Р.Р.

 

15.                

Факультатив «Основи журналістики»

Учні 8-А класу

Протягом року

Вовк Н.П.

 

 

 

 

Виставка фоторобіт учнів 3-4 класів на Тему: "Спогади про літо"